Nowość w ofercie Poradni!

DIAGNOSTYKA NEUROROZWOJOWA NIEMOWLĄT

Neurorozwojowa diagnostyka i terapia niemowląt pozwala na wczesną ocenę funkcji motorycznych najmłodszych. W oparciu o założenia metody NDT-Bobath ocenie podlegają: motoryka spontaniczna, rozkład napięcia mięśniowego, postawa oraz analiza jakościowa poszczególnych wzorców ruchowych.

Szczegółowe informacje i zapisy: tel. 516 516 016

Zapraszamy do naszej poradni!

W naszej poradni realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających „Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Tel.: 516 516 016