KADRA Dyrekcja

Renata Ner-KołodyńskaRENATA NER – KOŁODYŃSKA

Założycielka Grupy Edukacyjnej STONOGA

Dyrektor Placówek Przedszkolnych STONOGA

 


Sylwia Kowalik - PieklakSYLWIA KOWALIK – PIEKLAK

Zastępca Dyrektora

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA


JOANNA NASTAJ-LESZCZYŃSKA

Zastępca Dyrektora

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne STONOGA 2


ANNA KATARZYNA KUTWA

Dyrektor

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SKALA


ANGELIKA DUDA

Zastępca dyrektora d.s. pedagogicznych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SKALA


KAROLINA PAPIERZ-JANKOWSKA

Zastępca Dyrektora d.s. integracji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SKALA


Katarzyna SołowiejKATARZYNA SOŁOWIEJ

Dyrektor

Poradnia Specjalistyczna SPINACZ

 

Brak możliwości komentowania